4: Kleur aanbrengen

Nu ben ik toe aan de fase waarin ik mijn schetsen ga overzetten op het doek. Dat is altijd fijn werken, dat gaat snel en het is nog niet zo belangrijk of alles precies klopt of niet. Het gaat om de grote lijnen, een snelle vlakverdeling en de eerste ideeën iets verder uitwerken.
De eerste schetsen
In deze fase ben ik toe aan de eerste grove indeling van kleuren op het schilderij. Het is lang geleden dat ik me bij een project zo gevoeld heb als nu. Ik voel een hele sterke drive om bezig te zijn met het werk. Waar ik de laatste tijd behoorlijk geforceerd tot ideeën probeerde te komen om te kunnen schilderen, komen ze nu op een heel natuurlijke manier. Ik voel me vrij en heb veel plezier in het werken aan het schilderij.  Hetzelfde gevoel had ik bij het maken van eerdere schilderijen die ik tot mijn favorieten reken (zie de voorbeelden hieronder). De toekomst zal uitwijzen of mijn gevoel klopt.
Ik merk al snel dat er allerlei gedachten opkomen als ik bezig ben met het schilderij.

Gedachten als:

  • Waar moet een kunstwerk voor mij eigenlijk aan voldoen?
  • Hoe verhouden mijn kunstwerken zich tot werken van andere kunstenaars?

Deze en vele andere gedachten stromen door mijn hoofd. Ze houden me vaak bezig en ik kan daar tijdens het schilderen heerlijk over mijmeren. Intussen ben ik ver gekomen met het blauw/ultramarijn opbrengen op het doek. Ik merk tot mijn verbazing dat mijn kwast tijdens het schilderen een V-vorm heeft gekregen. Toen ik ermee begon te schilderen had deze nog een rechte vorm.

De kleuren zijn in deze fase nog weinig subtiel maar dat gaat op termijn wel veranderen. Ik krijg al beelden in mijn hoofd waarin er mooie overgangen zichtbaar worden tussen dag en nacht, de spiegelingen op het water en nog veel meer.

Tijdens een nacht wakker liggen heb ik nog bedacht dat mijn DNA-symboliek (zie: opzetten van het schilderij) echt veel te voor de hand liggend is. Hoewel ik het een goed idee vind om DNA aan te geven met symbolen uit de chemie heb ik bedacht dat ik er een soort sterrenbeeld van wil maken. Daar leent het zich goed voor. De DNA-symboliek wordt dan ook meer omvattend; twee vormen van wetenschap worden zo met elkaar verbonden, chemie en astronomie.