De familie Torino

Een Prentenboek over het verlies van je baby tijdens je zwangerschap of bevalling.

De familie Torino

“Na het verlies van Guusje Jop in 2010 en Gijsje in 2011 was er boosheid, verdriet en leegte. Ik heb de tijd genomen om mijn ervaringen en gevoelens in dit prentenboek weer te geven. De totstandkoming van dit boekje heeft mij de mogelijkheid geboden om deze impactvolle gebeurtenissen verder te verwerken en mijn dochters de erkenning te geven dat ze bestaan. Ik hoop dat dit boekje voor jonge kinderen, ouders en iedereen in hun omgeving tot steun mag zijn.”

Saskia Megens

Colofon

Titel: De familie Torino
©2019 – Saskia Megens

ISBN: 978-90-9032586-6
Druk: Drukkerij De Bink bv
Idee en verhaallijn: Saskia Megens
Illustraties en vormgeving: Maarten van den Beemt
Tekst: Saskia Martens

www.familietorino.nl