Goed Industrieel Ontwerp (GIO)

Erkenningen en awards voor innovatieve ontwerpen die uitblinken in functionaliteit

Erkenningen Goed Industrieel Ontwerp (GIO)

Een organisatie die design hoog in het vaandel heeft.

De Erkenningen zijn een initiatief van Designlink. Er zijn sinds 1986 al bijna 1000 producten bekroond. De erkenningen vormen al 27 jaar een belangrijk keurmerk voor industrieel ontwerp in Nederland. Veel relevante organisaties, instellingen, sponsoren en intermediairs ondersteunen de erkenningen.

Special Awards for Excellence

De erkenningen zijn ervoor bedoeld om het belang van goed design onder de aandacht te brengen bij een breed publiek. De jury baseert haar oordeel op vijf criteria. Op elk van deze criteria wordt ook een Award voor ‘beste’ product uitgereikt. Aan de hand van deze Awards wordt duidelijk wat er wordt verstaan onder ‘Goed Ontwerp’.