Geen ander medium is in staat de tijd zo te bevriezen als fotografie.