Een netwerksamenwerking tussen politie / justitie en zorg (organisaties zorg en welzijn).