Magazines/ tijdschriften

Op papier, overal en wanneer je wilt!

Vakbladen

Voor een Nederlandse en Belgische uitgever van vakbladen gericht op professionals in het bedrijfsleven, industrie, de zorg en overheid verzorg ik de opmaak van verschillende magazines en jaarboeken. De tijdschriften die ik gemaakt heb zijn met name gericht op de bouw, architectuur en automatisering. Hiernaast ziet u een aantal titels.

Dwarslaesie magazine

Vroeger heette dit blad “De ketting”. Ik heb dit tijdschrift jarenlang met veel plezier opgemaakt. Een tijdschrift voor een bijzondere doelgroep met veel informatie, tips mogelijkheden en onmogelijkheden. Een tijdschrift met een positieve inslag die de moeilijke kanten van een dwarslaesie niet uit de weg gaat.

Share This