Werkgroep VN-verdrag

Elke gemeente moet samen met ervaringsdeskundigen in een plan beschrijven hoe ze die inclusieve samenleving gaat bereiken’

Werkgroep VN-verdrag

In 2016 is het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een handicap ingegaan. Dit verdrag bepaalt dat iedereen moet kunnen meedoen in de samenleving. Mensen met een beperking moeten zoveel mogelijk zelf kunnen beslissen over hun eigen leven. Elke gemeente moet samen met ervaringsdeskundigen in een plan beschrijven hoe ze die inclusieve samenleving gaat bereiken.

In 2020 is in Helmond de Werkgroep VN-verdrag opgericht.
Met ondersteuning van de gemeente werken wij aan deze bovenstaande opdracht.