Het grote Commanderij College zomervakantie doeboek

Een rijk geïllustreerd boek boordevol illustraties en opdrachten voor kinderen die naar de middelbare school gaan

Colofon

Initiatiefnemer: Commanderij College
Redactie: Commanderij College, Marlies Strik en Romy van der Zande
Illustraties en vormgeving: Maarten van den Beemt
Druk: PreVision
Verspreiding: Commanderij College