Vormgeving van boeken

Leuk, leerzaam en blijvend.
Illustraties voor het boek Impact

Taktila

Een grootletterboek voor slechtzienden, een boek over het ‘voelen’ van kleuren, zodat mensen die slechtziend zijn toch een beleving kunnen hebben van kleur en ook met kleur kunnen werken.
Dit was een uitdaging om tot een goed einde te brengen omdat een grootletterboek hele andere eisen stelt aan de vormgeving dan een ‘standaard’ boek.

De illustraties voor zowel het omslag als het binnenwerk zijn verzorgd door de opdrachtgever zelf.

Mijn taak was om er een eenheid van te maken en duidelijkheid te creëren, zodat het boek goed gelezen kan worden door de doelgroep.

Je zintuigen als inspiratie

In dit boek zijn er illustraties met verschillende functies zoals; humor; ter introductie van een nieuw hoofdstuk en er zijn illustraties die de behandelde theorie ondersteunen/ verduidelijken.

Impact

Dit boek is naar aanleiding van het 20 jarig bestaan van Impact. Vrolijk met een serieuze tint.

Missiehuis st. Willibrord Deurne

Een boek over de geschiedenis van Missiehuis st. Willibrord in Deure

Illustraties voor het kinderboek Beertje Bob