Vormgeving van boeken

Leuk, leerzaam en blijvend.
Illustraties voor het boek Impact

Taktila

Een grootletterboek voor slechtzienden, een boek over het ‘voelen’ van kleuren, zodat mensen die slechtziend zijn toch een beleving kunnen hebben van kleur en ook met kleur kunnen werken.
Dit was een uitdaging om tot een goed einde te brengen omdat een grootletterboek hele andere eisen stelt aan de vormgeving dan een ‘standaard’ boek.

De illustraties voor zowel het omslag als het binnenwerk zijn verzorgd door de opdrachtgever zelf.

Mijn taak was om er een eenheid van te maken en duidelijkheid te scheppen, zodat het boek goed gelezen kan worden door de doelgroep.

Bezoek de taktila-website.

Je zintuigen als inspiratie

In dit boek staan illustraties met verschillende functies zoals humor, illustraties ter introductie van een nieuw hoofdstuk en er zijn illustraties die de behandelde theorie ondersteunen of verduidelijken.

Meer informatie over dit boek vindt u via deze link.

Impact

Het boek is gemaakt naar aanleiding van het 20-jarig bestaan van Impact. Vrolijk, kleurrijk en toch met een serieuze tint.

Missiehuis st. Willibrord Deurne

Een boek over de geschiedenis van Missiehuis sint Willibrord in Deurne.

Illustraties voor het kinderboek Beertje Bob